Kontrollbesiktning AB Svensk Bilprovning Jönköping

30510 km

Resultat: Utan anmärkning
CO: 0,0
CO 2500: 0,0
HC: 011
Lambda: 1,00

Bromsvärden:
Vä fram: 2,9
Hö fram: 2,7
Vä bak: 1,5
Hö bak: 1,4